Drodzy Rodzice!

W najbliższych dniach tematyka zajęć dotyczy naszego kraju i naszej narodowości. W ramach wstępnego rozruchu możesz pośpiewać i poruszać się do:

„Głowa, ramiona, kolana, pięty” 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

„A ram sam sam” 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI

„Ręce do góry” 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

Utrwalamy piosenkę o wiośnie: „Maszeruje wiosna” 

 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

Jestem Polakiem i Europejczykiem

ŚRODA

- „Mój adres” – rozmowa na temat miejscowości, w której mieszkasz, czy to jest miasto czy wieś, podanie jej nazwy.

- Oglądanie zdjęć, widokówek (albumów) przedstawiających miejscowość, w której mieszkasz. Mówienie nazwy swojej miejscowości, nazywanie miejsc przedstawionych na zdjęciach. Dziecko podaje swoje imię i nazwisko, imiona swoich rodziców, dziadków.

CZWARTEK

- Polska – nasz kraj – rozmowa na temat kraju, w którym mieszkasz, powiedz, jak on się nazywa, obejrzyj zdjęcia z gazet, widokówki przedstawiające różne miejsca w Polsce, spróbuj je nazwać.

- „Flaga Polski” – praca plastyczna - przygotuj kontur flagi Polski, klej, czerwoną kartkę – techniką wydzieranki wyklej odpowiednie pole flagi.

PIĄTEK

- Wars i Sawa – słuchanie legendy:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE

- rozmowa na temat osób występujących w legendzie, oglądanie zdjęć Warszawy, zabytków miasta, obejrzyj i omów z dzieckiem symbole narodowe (flaga, godło, hymn). Zachęcam do nauki wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy Ojczyste”:

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość, biel – serce czyste…

Piękne są nasze barwy ojczyste.

Pozdrawiam dzieci i życzę dużo zdrówka! Ciocia Aneta