główna zawartość strony

Grupa I „Motylki” Wychowawca - mgr Alicja Czachorowska

8 – 8.45 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Praca indywidualna. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania; czynności sanitarno – higieniczne

9.00 – 9.30 Śniadanie. Mycie zębów

9.30 – 11.40 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą , w tym język angielski. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne (bądź w sali w zależności od pogody )

11.40 – 12.00 Czynności sanitarno- higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 13.00 odpoczynek poobiedni – kwadrans na bajeczkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Grupa II „Pszczółki” Wychowawca - mgr Renata Zemło

8-8.45 schodzenie się dzieci, religia,  zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Praca indywidualna. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.45–9.00 Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno - higieniczne.

9.00–9.30 Śniadanie. Mycie zębów.

9.30-11.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, w tym język angielski. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, spacery i wycieczki, gry i zabawy terenowe, słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, teatrzyki - działania bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę, swobodna aktywność dzieci, ćwiczenia gimnastyczne

11.45-12 Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu

12-12.30 Obiad

12.30-13 mycie zębów, odpoczynek - kwadrans na bajeczkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy stolikowe, gry planszowe, składanie układanek, zabawy w kącikach zainteresowań, układanie i budowanie z klocków,  prace porządkowe w sali,  utrwalanie wiadomości, wzbogacające, wspierające indywidualny rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci.

Grupa III „Krasnoludki” Wychowawca - mgr Katarzyna Jaworska/mgr Justyna Piotrowska

8:00-8:45 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, nawiązywanie serdecznych stosunków z nauczycielem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, oglądanie książeczek, zabawy z układankami płaskimi, praca indywidualna.

8:45-9:00 – Zabawa ruchowa, czynności higieniczno-sanitarna, mycie rąk

9:00-9:30 - Śniadanie

9:30-12:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, praca indywidualna, ćwiczenia kształtujące postawę, swobodne zabawy dzieci, spacery i gry w ogrodzie przedszkolnym. Religia. Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30 – Obiad

12:30-13:00- Odpoczynek , słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, działalność plastyczna, zabawy ze śpiewem, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; omówienie wydarzeń dnia.

Grupa IV „Biedronki” Wychowawca -mgr Joanna Suska - Wojnowska

8.00 – 9.00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne, praca indywidualna, czynności higieniczno – sanitarne

9.00 – 9.20 śniadanie

9.20 – 12.00 działania edukacyjno – wychowawcze bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę – słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, religia, teatrzyki, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę, zabawy ruchowe, spacery, gry i zabawy terenowe, swobodna aktywność dzieci, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 obiad

12.30 – 14.30 słuchanie, oglądanie bajek, zabawy i gry w ogrodzie, gry planszowe, utrwalanie wiadomości, ćwiczenia manualne, ortofoniczne, artykulacyjne, zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, przygotowanie do podwieczorku

14.30 - 14.45‪ podwieczorek

14.45 – 15.00 zabawy dowolne, czynności porządkowe w sali

Grupa V „Muchomorki” Wychowawca - Aneta Kotkowska

8:00-8:45 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, nawiązywanie serdecznych stosunków z nauczycielem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, oglądanie książeczek, zabawy z układankami płaskimi, praca indywidualna.

8:45-9:00 – Zabawa ruchowa, czynności higieniczno-sanitarna, mycie rąk

9:00-9:30 - Śniadanie

9:30-12:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, praca indywidualna, ćwiczenia kształtujące postawę, swobodne zabawy dzieci, spacery i gry w ogrodzie przedszkolnym. Religia. Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30 – Obiad

12:30-13:00- Odpoczynek , słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, działalność plastyczna, zabawy ze śpiewem, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; omówienie wydarzeń dnia.

Grupa VI "Misie" wychowawczyni mgr Patrycja Łazińska

7- 8:50 – schodzenie się dzieci; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne- rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalając do aktywność twórczą i ekspresję; praca z dzieckiem zdolnym lub potrzebami edukacyjnymi; zabawa ruchowa; zabawy integrujące grupę.

8:50- 9 – czynności higieniczno-sanitarne przygotowujące do śniadania.

9- 9:30 – śniadanie.

9:30- 11.45 – zajęcia dydaktyczne- realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego w tym język angielski (słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne). Praca indywidualna; ćwiczenia kształtujące postawę; swobodne zabawy dzieci, pobyt na świeżym powietrzu- zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym; spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych.

11:30-12 – przygotowanie do obiadu – porządkowanie sali i zabiegi higieniczno-sanitarne.

12- 12:30 – obiad.

12:30-14.20 – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek; ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne; zabawy dowolne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, spacer, wyjście do ogrodu przedszkolnego.

14:20-14.30 - przygotowanie do podwieczorku 1

4.30 -14.45 - podwieczorek

14:45-16 – zabawy tematyczne, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; rozchodzenie się dzieci.

Grupa VII „Żabki” Wychowawca mgr Krystyna Marciniak

8-8:45 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, nawiązywanie serdecznych stosunków  z nauczycielem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, oglądanie książeczek, układanie układanek płaskich.

8:45 – 9:00 – Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, mycie rąk

9:00 – 9:30 – Śniadanie

9:30 – 12:00 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, praca indywidualna, religia, ćwiczenia kształtujące postawę, swobodne zabawy dzieci, spacery, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 – Obiad.

12:30 – 13:00 – Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Słuchanie bajek, utrwalanie poznanych wiadomości, ćwiczenia manualne, ortofoniczne, artykulacyjne, zabawy w ogrodzie, układanie puzzli, zabawy ruchowe. Podwieczorek. Zabawy  w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.