główna zawartość strony

Grupa I „Motylki” Wychowawca - mgr Alicja Czachorowska

8 – 8.45 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Praca indywidualna. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania; czynności sanitarno – higieniczne

9.00 – 9.30 Śniadanie. Mycie zębów

9.30 – 11.40 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą , w tym język angielski. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne (bądź w sali w zależności od pogody )

11.40 – 12.00 Czynności sanitarno- higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 14.00 odpoczynek poobiedni – kwadrans na bajeczkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Grupa II „Pszczółki” Wychowawca - mgr Renata Zemło

8-8.45 schodzenie się dzieci, religia,  zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Praca indywidualna. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.45–9.00 Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno - higieniczne.

9.00–9.30 Śniadanie. Mycie zębów.

9.30-11.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, w tym język angielski. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, spacery i wycieczki, gry i zabawy terenowe, słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, teatrzyki - działania bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę, swobodna aktywność dzieci, ćwiczenia gimnastyczne

11.45-12 Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu

12-12.30 Obiad

12.30-13 mycie zębów, odpoczynek - kwadrans na bajeczkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy stolikowe, gry planszowe, składanie układanek, zabawy w kącikach zainteresowań, układanie i budowanie z klocków,  prace porządkowe w sali,  utrwalanie wiadomości, wzbogacające, wspierające indywidualny rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci.

Grupa III „Krasnoludki” Wychowawca - mgr Katarzyna Batorowicz

 

7.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci; rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci; zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

8.00 - 8.45 - swobodne zabawy dzieci; zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe; rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy poranne

8.45 - 9.00 - przygotowania do śniadania; czynności higieniczno-sanitarne

9.00 - 9.30 - śniadanie

9.30 - 11.45 - zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego, w tym język angielski; zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne, badawcze; podejmowanie zabaw tematycznych; zabawy ruchowe; spacery; pobyt w ogrodzie przedszkolnym (gry i zabawy ruchowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe); swobodne zabawy dzieci

11.45 - 12.00 - przygotowania do obiadu; czynności higieniczno-sanitarne

12.00 - 12.30 - obiad

12.30 - 13.00 - poobiedni odpoczynek na dywanie (słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki, słuchowisk, utrwalenie poznanych wiadomości); praca indywidualna lub z dzieckiem zdolnym; gry i zabawy stolikowe

13.00 - 14.15 - powitanie dzieci z innych grup (zabawy integracyjne); swobodne zabawy dzieci na dywanie lub przy stolikach

14.15 - 14.30 - przygotowania do podwieczorku; czynności higieniczno-sanitarne

14.30 - 14.45 - podwieczorek

14.45 - 16.00 - zajęcia oraz zabawy rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka; zabawy wyciszające, zabawy indywidualne z dziećmi

 

Grupa IV „Biedronki” Wychowawca -mgr Joanna Suska - Wojnowska

8.00 – 9.00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne, praca indywidualna, czynności higieniczno – sanitarne

9.00 – 9.20 śniadanie

9.20 – 12.00 działania edukacyjno – wychowawcze bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę – słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, religia, teatrzyki, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę, zabawy ruchowe, spacery, gry i zabawy terenowe, swobodna aktywność dzieci, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 obiad

12.30 – 14.30 słuchanie, oglądanie bajek, zabawy i gry w ogrodzie, gry planszowe, utrwalanie wiadomości, ćwiczenia manualne, ortofoniczne, artykulacyjne, zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, przygotowanie do podwieczorku

14.30 - 14.45‪ podwieczorek

14.45 – 15.00 zabawy dowolne, czynności porządkowe w sali

Grupa V „Muchomorki” Wychowawca - mgr Aneta Kotkowska

8:00-8:45 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, nawiązywanie serdecznych stosunków z nauczycielem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, oglądanie książeczek, zabawy z układankami płaskimi, praca indywidualna.

8:45-9:00 – Zabawa ruchowa, czynności higieniczno-sanitarna, mycie rąk

9:00-9:30 - Śniadanie

9:30-12:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: słuchanie bajek, wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, praca indywidualna, ćwiczenia kształtujące postawę, swobodne zabawy dzieci, spacery i gry w ogrodzie przedszkolnym. Religia. Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30 – Obiad

12:30-13:00- Odpoczynek , słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, działalność plastyczna, zabawy ze śpiewem, gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe; zabawy dowolne według zainteresowań; zajęcia w małych zespołach; omówienie wydarzeń dnia.

Grupa VI "Misie" wychowawczyni mgr Patrycja Łazińska

8.00 – 8.45 – zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe; praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka; rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci; zabawy poranne.

8.45 – 9.00 – przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno – sanitarne.

9.00 – 9.30 – śniadanie.

9.30 – 11.45 – realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, w tym język angielski; zabawy ruchowe, dydaktyczne; słuchanie wierszy, opowiadań, śpiewanie piosenek; zajęcia plastyczne; ćwiczenia kształtujące postawę; swobodne zabawy dzieci; pobyt na powietrzu.

11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu; czynności higieniczno – sanitarne.

12.00 – 12.30 – obiad.

12.30 – 14.15 – odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek; masażyki relaksacyjne; utrwalanie zdobytych wiadomości; ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne; gry i zabawy stolikowe; pobyt na powietrzu.

14.15 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – sanitarne.

14.30 – 14.45 – podwieczorek.

14.45 – 15.00 – odpoczynek, zabawy wyciszające, gry i zabawy stolikowe.

Grupa VII „Żabki” Wychowawca mgr Krystyna Marciniak

8.00 – 8.45 – zabawy swobodne i integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję ruchową, słuchową, grafomotorykę); indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka; rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci; zabawy poranne.

8.45 – 9.00 – przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

9.00 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 11.45 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy na powietrzu lub sali; zestawy zabaw gimnastycznych.

11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

12.00 – 12.30 – obiad.

12.30 – 13.00 – odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne; słuchanie bajek, opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej; zabawy dowolne, wyciszające.