główna zawartość strony

Opłaty za wyżywienie

Opłata za wyżywienie:

śniadanie – 3,00 zł.

obiad – 7,00 zł.

podwieczorek - 2,00 zł.

 

 

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (8 - 13) wynosi 1zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłaty za: wyżywienie i świadczenia przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki płatne są do 15 dnia następnego miesiąca.