główna zawartość strony

W ramach stałej oferty przedszkole proponuje dzieciom dodatkowe zajęcia:

logopedia - 2 x w tygodniu

edukacyjne audycje muzyczne – 1 x w miesiącu

zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji muzyczno- ruchowej - 1 x w tygodniu

zajęcia dodatkowe z języka angielskiego - 1 x w tygodniu

zajęcia dodatkowe z języka francuskiego - 1 x w tygodniu

„Stymulacja polisensoryczna wg pór roku” - 1 x w tygodniu

zajęcia dodatkowe z zakresu działalności plastyczno– konstrukcyjnej dla dzieci 5 i 6 letnich - 1 x w tygodniu

Zajęcia dodatkowe dzieci - ilustracja