główna zawartość strony

Programy wychowania przedszkolnego:

1. „Planeta dzieci. Prawda dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Jolanty Wasilewskiej, wydawnictwo WSiP.

2. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych" autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś, wydawnictwo Pearson Central Europe.

Pliki do pobrania