główna zawartość strony

Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców:
BS Krośniewice 60 9023 0006 0007 2225 2000 0010

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola  w Krośniewicach przy ul. Mickiewicza 2.Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, poprzez podejmowanie działań, jako organu przedszkola wynikających z przepisów oświatowych, Statutu przedszkola oraz Regulaminu Rady Rodziców.