główna zawartość strony

Według M. Kwiatowskiej dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, która polega na gotowości dziecka do podjęcia nowych zadań, jak i na zdolności przystosowania się do nieznanego środowiska oraz ogólnie zmienionej sytuacji życiowej.

Poniższy zestaw pytań jest listą wskaźników dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich. Pomoże przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole, nadrobić zaległości, zlikwidować słabsze strony czy też skierować dziecko do odpowiedniego specjalisty w celu dokładnego zdiagnozowania trudności. Podana lista pytań ułatwi rodzicom kierunek obserwacji dziecka, podczas której należy zwrócić uwagę na następujące umiejętności dziecka:

1.Czy dziecko potrafi kolorować obrazek nie wykraczając poza linie?

2. Czy lubi rysować? Czy prawidłowo obchodzi się z przyborami do rysowania?

3. Czy potrafi lepić z plasteliny?

4. Czy potrafi ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej?

5. Porównaj wykonane przez dziecko rysunki ludzi z innych dzieci:

a) czy postać jest kompletna?

b) czy części ciała są proporcjonalne do całości?

c) czy części ciała rozmieszczone są właściwie?

6. Czy potrafi sortować klocki według kształtu, barwy, wielkości?

7. Czy potrafi kojarzyć przedmioty lub obrazki "pasujące do siebie", np. piłka i siatka, krowa i mleko, jabłko i drzewo?

8. Czy potrafi znaleźć kilka różnic w dwu przedmiotach lub obrazkach pozornie identycznych?

9. Czy potrafi odtworzyć wzór z klocków?

10. Czy potrafi sortować znane przedmioty i obrazki wg określonego kryterium , np. ubranie, owoce, zabawki?

11. Czy potrafi dobierać do wzoru:

a) takie same obrazki?

b) takie same litery?

c) takie same słowa?

12. Czy prawidłowo różnicuje dźwięki z otoczenia?

13. Czy potrafi wyróżniać dźwięk na początku i na końcu wyrazu?

14. Czy potrafi zróżnicować dźwięki podobne, np. Tomek -domek?

15. Czy potrafi odtworzyć prosty układ rytmiczny, np. xx xx x?

16. Czy potrafi rozwiązywać zagadki:

a) proste, np. "Jest biała, piszemy nią po tablicy"?

b) trudne, np. "Co to za nasiona - sieje się je wiosna, a potem z nich piękne grzechotki wyrosną"?

17. Czy podczas ćwiczeń gimnastycznych ma trudności z wykonaniem pokazanego zadania?

18. Czy potrafi skakać kilka kroków w przód i tył:

a) na jednej nodze?

b) na obu nogach?

19. Czy potrafi ustać z zamkniętymi oczami najpierw na jednej, a potem na drugiej nodze przez 5 sekund?

20. Czy występują u dziecka skurcze lub tiki: drobnych mięśni języka i warg, inne?

21. Czy potrafi samo zawiązać sznurowadło i zapiąć guziki?

22. Czy potrafi wysłuchać 4-5 poleceń, a następnie zastosować się do nich?

23. Czy potrafi po skończonym zajęciu posprzątać o sobie?

24. Czy zawsze kończy rozpoczętą pracę?

25. Czy potrafi podczas zajęć grupowych czekać na swoją kolej?

26. Jaka jest trwałość uwagi:

a) gdy słucha opowiadań lub muzyki?

b) gdy bierze udział w czynności grupowej?

c) gdy bawi się zabawkami konstrukcyjnymi?

27. Czy jest bardzo ruchliwe, czy jest zamknięte w sobie, czy jest "odludkiem"?

28. Czy podczas wykonywania zadania łatwo rozpraszają je przypadkowe bodźce, np. szelest papieru podczas słuchania opowiadania?

29. Czy odróżnia lewą stronę od prawej? Czy nie określa ich odwrotnie?

30. Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru - którą? Czy pracuje obiema rękami zamiennie?

31. Czy występują u niego perseweracje, tj. czy powtarza raz za razem te same słowa czy czynności?

32. Czy występują echolalia - powtarzanie słów poprzednio usłyszanych, np. zadanego pytania?

33. Czy w opowiadaniu posługuje się pojedynczymi słowami, kilkuwyrazowymi zwrotami, czy pełnymi zdaniami?

34. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski?

35. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym, czy nie ma trudności ze znajdowaniem właściwych słów?