główna zawartość strony

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Na podstawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.03.2020 r. zalecam rozważenie nieprzysyłania dzieci do przedszkola w dniach 12-13.03.2020 r. na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Od  12.03.2020 r. zajęcia zostają zawieszone. Przedszkole będzie zamknięte w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci dowozy od 12.03.2020 r. zostają zawieszone do odwołania.

Iwona Szczygieł Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach