główna zawartość strony

Komunikat!!!

Drodzy rodzice.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca do odwołania nauczyciele Miejskiego Przedszkola

w Krośniewicach przekazują dzieciom, rodzicom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań określonych

podstawą programową poprzez stronę

www.mp.krosniewice.pl/przedszkole/aktualnosci/a/news/dla-dzieci/

Jednocześnie informuję, że dla zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem udostępnione

są na naszej stronie internetowej adresy e-mail wszystkich nauczycieli.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i pozostawanie w domach.