główna zawartość strony

KOMUNIKAT DYREKTORA

Komunikat o wolnych miejscach w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach z dnia 23lutego 2021 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym2021/22podstawa prawna:Art. 153, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach informuje, że nabór doprzedszkola na rok szkolny 2021/22 będzie prowadzony na wolne miejscaw przedszkolu w terminie od 2 marca 2021 r. do 20 marca 2021 r.Liczba wolnych miejsc wynosi: 43Zgodnie z art. 153, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawooświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)deklaracjęo kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 112 rodziców dzieciuczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/21.Krośniewice, 23.02.2021 Iwona Szczygieł