główna zawartość strony

Czasowe zawieszenie zajęć

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach Nr 93 z dnia 6 maja 2020 r.

oraz po przeprowadzonej diagnozie wśród rodziców dotyczącej uruchomienia pracy przedszkola,

w uzgodnieniu z organem prowadzącym zawieszam zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w okresie

od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego zawieszenia zajęcia nadal są prowadzone

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Iwona Szczygieł

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach