Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego "Tak Jezus mnie kocha" pod redakcją: ks. dr. K. Mielnickiego oraz E. Kondraka