1. Zwierzęta wiejskie

- oglądanie obrazków zwierząt wiejskich

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30

- składanie obrazka z 2 elementów

- trening komunikacji alternatywnej

2. Skąd się biorą jajka?

- oglądanie, dotykanie jaja surowego i ugotowanego

- malowanie konturu jaja metodą stemplowania

- Program "Dotyk i Komunikacja" (wprowadzający) Knillów

3. Czy świnia to brudne zwierzę?

- oglądanie obrazka świnki, słuchanie dźwięków jakie wydaje

- smarowanie kartki klejem i wyklejanie konturu świnki kolorowym papierem

- trening komunikacji alternatywnej

4. Skąd się bierze wełna?

- dotykanie, gniecenie, ugniatanie waty

- zabawy kłębkiem wełny: podawanie, toczenie, zwijanie, rozwijanie, rzucanie

- Program "Dotyk i Komunikacja" (wprowadzający) Knillów

5. Po co hodujemy krowy?

- oglądanie, dotykanie, smakowanie, wąchanie mleka

- rozmazywanie farby w kolorze czarnym na białej kartce papieru

- trening komunikacji alternatywnej