główna zawartość strony

Drodzy Rodzice ! Kochane Dzieci!

Przesyłam kolejne dwie katechezy i zapraszam do ich wykonania. Zachęcam również do wspólnego śpiewania piosenek religijnych.

Katecheza 41 Świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Przy grobie Jezusa kobiety spotkały anioła. Anioł powiedział im, że Jezus żyje – zmartwychwstał. Odszukaj wśród rysunków z boku obrazka właściwe wzory do pokolorowania – ćwiczenie str.84. Zaśpiewaj radosną piosenkę z gestami, których uczy Kacper pt. _A-a-a-alleluja, ho-ho-ho-hosanna – ćwiczenie str. 85 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q

Katecheza 42 Cieszymy się, że Jezus żyje wśród nas.

Kapłan podczas Mszy Świętej wypowiada słowa: „Pan z wami”. Kacper i Julka odpowiadają: „I z duchem twoim”. Odszukaj wśród naklejek ich postacie i wklej je. - ćwiczenie str.86. Jezus jest zawsze z nami. Połącz kredką postać Jezusa z sytuacjami, w których On jest wśród nas. Dokończ kolorować obrazek – ćwiczenie str. 87 Zaśpiewaj piosenkę pt. „Bóg nie umarł , Jezus żyje” Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=T4hR-Qmd28I

Pozdrawiam serdecznie. Ciocia Ola