główna zawartość strony

1 Rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, a także ogólnego funkcjonowania dziecka. Jeśli przebiega bez zakłóceń jest doskonalą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Propozycja ćwiczeń:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://view.genial.ly/5e8f24d6602d4b0e2631178e

2. Motoryka mała - zabawy z pianką do golenia dostarczają nowych wrażeń dotykowych, wyciskanie pianki do golenia, „rysowanie” kształtów poprawia koordynację wzrokowo-ruchową i wizualizację abstrakcyjnych kształtów oraz planowanie motoryczne i aktywację receptorów dotykowych – konsystencja, temperatura itd.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://autyzm.life/2018/12/26/zabawy-z-pianka-do-golenia-si/

3.Usprawnianie percepcji słuchowej. Za pośrednictwem analizatorów percypujemy (odbieramy) w świadomości przedmioty, zjawiska i procesy. Warunkiem prawidłowego słyszenia jest sprawny analizator słuchowy. Propozycja zabaw usprawniających słuch:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://view.genial.ly/5e8b176342b1580e14d70d07

4.Usprawnianie percepcji wzrokowej. Percepcja wzrokowa  jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Proponuję następujące zabawy:

Układanie figur, kształtów, szeregów

  • układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur np., wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz;
  • układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego kompletu).

Składanie pociętych obrazków

  • wg wzoru (np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko)
  • bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na kawałki

więcej na: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.babyboom.pl/przedszkolak/rozwoj/15-pomyslow-na-rozwoj-percepcji-wzrokowej-dziecka