główna zawartość strony

1. Koordynację wzrokowo-ruchową wspomagamy poprzez:

• ćwiczenia w marszu (marsz na palcach, chodem bociana);

• ćwiczenia w biegu (np. bieg z podskokami);

• ćwiczenia na równoważni (chodzenie do przodu po naklejonej na podłodze taśmie, bokiem, obracanie się);

• rzucanie do celu (piłeczek, kulek papierowych itp.);

• zabawy z piłką, balonem, woreczkiem, obręczą – podrzucanie, łapanie, toczenie;

• ubieranie się, rozbieranie; • naśladowanie ruchów, mimiki innych osób (zabawa w "lustro");

• rozpoznawanie przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku;

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.bobasowany.pl/nasze-zabawy-aktywnosci-sensoryczne/

2.Propozycja ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową:

Zapraszam Was do tego typu ćwiczeń – pomogą one doskonalić już nabyte umiejętności w tym zakresie, co w przyszłości może pozwolić uniknąć deficytów percepcji wzrokowej (które mogą być symptomatyczne dla dysleksji). Układanie figur, kształtów, szeregów:

-układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur np., wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz;

-układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego kompletu).

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.babyboom.pl/przedszkolak/rozwoj/15-pomyslow-na-rozwoj-percepcji-wzrokowej-dziecka