główna zawartość strony

Wspomaganie dzieci w rozwoju percepcji wzrokowej:

- rysowanie w ograniczonym polu (zamalowywanie w obrębie konturu figur geometrycznych)

- spostrzeganie stosunków przestrzennych: uzupełnianie ciągów sztućców np; łyżka, widelec, łyżeczka - polecenie ułóż dalej tak samo);

- zabawa „Klocki”: określanie gdzie jest klocek? (w , na pod, za, obok, przy);

- określanie długości i szerokości „na oko”, za pomocą kroków, sznurków, miarki: długi - krótki; szeroki - wąski; gruby- cienki;

- pogrubianie narysowanego śladu;

- rysowanie po kropkach;

- rysowanie wg kodu;

- wzory literopodobne, litery;

- odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami;

- odnajdywanie podobieństw na obrazkach;

- odnajdywanie co nie pasuje do obrazka;

- odnajdywanie braków w obrazkach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna6.jpg

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://proliberis.org/images/dla_dzieci/alfabet_cyfry_szlaczki/proliberis_org_alfabet_c.pdf