główna zawartość strony

1.Klocki to najbardziej kreatywna zabawka świata. Klocki uczą myślenia, planowania, umiejętności odtwarzania, ale też tworzenia i eksperymentowania. To zabawka najbardziej pobudzająca do aktywności, twórczej zabawy, a nawet nauki.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://mojedziecikreatywnie.pl/tematyka/zabawy-dla-6-latka/

2. Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji, a to wszystko dzięki sztuce. Pobawmy się tworząc tęczę z naszych dłoni:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/teczowe-dlonie/

3. Kompetencje matematyczne dziecka do 6-7 roku życia nazywamy dziecięcym liczeniem. W jego rozwoju ważne jest opanowanie poniżej opisanych zdolności.

 Wyodrębnienie z otoczenia elementów, które tworzą jakiś zbiór. Dziecko musi być zdolne do segregowania przedmiotów według jakiegoś kryterium np. kredki, klocki, samochodziki, drzewa, łyżki, klocki czerwone, klocki żółte itd. Dziecko musi po prostu wyodrębnić przedmioty do policzenia. Narzędziem umysłowym ułatwiającym segregację jest oczywiście język (mowa), który porządkuje otoczenie. Mówimy do dziecka do tego pudełka wrzucimy wszystkie klocki a do tego samochodziki.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcja-12-Matematyka.pdf

Tworzenie schematu przeliczania: Dziecięce liczenie oparte jest też na rytmie i geście wskazywania. Dziecko obserwując dorosłych uczy się , że każdy przedmiot powinien być wskazany i towarzyszy temu słowo (liczebnik).

Jak pomóc dziecku kształtować prawidłowy rytm liczenia? Rodzicu staraj się aby dziecko przekładało, przesuwało, rzucało liczone przedmioty. Aby ruch jaki towarzyszy liczeniu był obszerniejszy i bardziej odczuwalny niż dyskretny gest wskazywania. Innym sposobem jest włączanie odczuć ruchowych z całego ciała: np. liczenie schodów z wyraźnym tupnięciem, liczenie podskoków na kołach narysowanych kredą na podłodze itp.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=3ttCPo6xIdg