główna zawartość strony

1.Propozycje ćwiczeń.

Reagowanie na wyraz zaczynający się na określoną głoskę. Prowadzący mówi wyrazy dowolne prosząc uprzednio dziecko o reagowanie (klaśnięcie, podniesienie ręki) na umówioną głoskę, np. "k". Segregowanie obrazków wg pierwszej głoski.

2.Dziecko wyszukuje na polecenie obrazek zaczynający się na „g" a kończący na „a" itp. Prowadzący rozkłada zestaw obrazków np. 15, w tym po 5 obrazków zaczynających się na różne głoski, np. o, a, i lub k, t, ch. Dziecko grupuje je wg głoski początkowej nazywając je.

3.Wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania. Prowadzący głośno i wyraźnie mówi zdanie składające się z dwóch i więcej słów. Następnie prosi dziecko, aby powtórzyło je kilka razy. Po chwili pyta: jakie słowo słychać na początku zdania, jakie w środku i na końcu? Dzieci mówią usłyszane słowa zgodnie z poleceniem prowadzącego.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=8ATt_40LxQI

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=42cwUdQS8xo

4.Segregowanie obrazków według określonego kryterium.

Prowadzący rozkłada zestaw obrazków oraz liter odpowiadających pierwszej literze wyrazu. Ćwiczący mówi: poszukaj obrazki, których nazwy zaczynają się na "o" (okno, oko, okulary) i równocześnie pokazuje etykietkę ze znakiem graficznym "o". Instrukcja może również polegać na podaniu głoski ze słuchu (bez pokazywania etykiety z literą) lub na pokazaniu litery bez jej nazywania.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://abc.tvp.pl/18057152/gry-i-zabawy