główna zawartość strony

1.Ćwiczenia percepcji słuchowej: 

- powtarzanie rytmu wyklaskanego przez rodzica, - rozpoznawanie i różnicowanie głosów zwierząt, dźwięków z otoczenia, dźwięków instrumentów: np. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU

2.Podział wyrazów na głoski. Prowadzący mówi wyrazy, a dziecko dzieli je na głoski i wystukuje palcami lub rysuje schemat kreskami. 

 Synteza głosek ze słuchu. 

Rodzic rozkłada na stole różne obrazki, podaje nazwę (p-o-l-e, k-o-ł-o), a dziecko podaje obrazek i syntezę wyrazu.  Prowadzący podaje dowolny wyraz (głoskuje - p-i-ł-k-a), dziecko podaje wyraz (synteza) piłka (bez obrazka). Prowadzący podaje wyraz: zupa, osa, buda, kopa. Dziecko zamienia ostatnią głoskę, np. na "y".

Wyszukiwanie z obrazków wyrazu najdłuższego lub najkrótszego.  Ćwiczący rozkłada na stole kilka obrazków i mówi: wyszukaj obrazek, którego nazwa jest najkrótsza, najdłuższa. 

Układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek wyrazów podanych. Rodzic wypowiada wolno i wyraźnie słowa, a następnie poleca dziecku, aby wyodrębniło pierwsze głoski w tych słowach i zapisały je na przygotowanych kartkach papieru. Po napisaniu liter dzieci odczytuje nowy wyraz.  Przykład: prowadzący wypowiada słowa: las, auto, teczka, echo, motyl. Dziecko wyodrębnia pierwsze głoski i zapisuje wyraz "latem".  Wyrazy z których dzieci mają wyodrębnić pierwsze głoski, mogą być ilustrowane obrazkami.

3. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ

Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych bardzo krótko. Rodzic pokazuje dziecku obrazek przez krótką chwilę i następnie chowa go. Dziecko maj powiedzieć, co jest na obrazku. Ćwiczenie to może również przyjąć formę gry parami. Dwoje dzieci mających jednakową liczbą obrazków siedzi naprzeciwko siebie. Jedno pokazuje obrazek, drugie rozpoznaje, co on przedstawia. Następnie drugie dziecko pokazuje obrazek a pierwsze mówi, co na nim jest narysowane i tak na przemian. 

Dobieranie części do całości. Prowadzący przygotowuje dwa komplety obrazków. Całe i takie same, ale przecięte na dwie części. Rozkłada przed dzieckiem całe obrazki, a następnie pokazuje mu - z drugiego kompletu - górną połówkę jednego z nich. Dziecko ma położyć ją na właściwym obrazku. W następnych ćwiczeniach można eksponować dolne części obrazków, które są trudniejsze do rozpoznania. 

Miłej zabawy!