główna zawartość strony

1.Doskonalenie percepcji wzrokowej dziecka. Propozycja zabaw:

a)uzupełnianie braków na obrazkach można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy).

b)wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami: można wykorzystać obrazki dostępne w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic)

c)różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni: co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru)

d)wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek: wcześniej warto wydrukować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku, kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”)

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.babyboom.pl/przedszkolak/rozwoj/15-pomyslow-na-rozwoj-percepcji-wzrokowej-dziecka 

2.Usprawnianie sprawności manualnych: Zabawy z plasteliną, ciastoliną, masą solną: masy plastyczne dla dzieci do wykonania samodzielnie w domu to doskonały przepis na udaną zabawę zarówno dla rodziny jak i dla przedszkolaka:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://mojedziecikreatywnie.pl/2018/02/masy-plastyczne-dla-dzieci-diy/