główna zawartość strony

1. Uzupełnianie braków na obrazkach:
można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy).

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcja-7-%C5%9Awiat-zwierz%C4%85t.pdf

2.Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami
można wykorzystać obrazki dostępne w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic)

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcja-11-Ba%C5%9Bniowy-%C5%9Awiat.pdf

3. Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni
co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru z rodzicem)

4. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek:
wcześniej warto wydrukować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku, kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”)

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.babyboom.pl/przedszkolak/rozwoj/15-pomyslow-na-rozwoj-percepcji-wzrokowej-dziecka

5.Propozycje prac plastycznych. Rodzicu warto pamiętać, że twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji,  to wszystko dzięki sztuce. Plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego co znajdziemy wokół.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://mojedziecikreatywnie.pl/2018/11/labirynty-dotykowe-zabawa-sensoryczna/