główna zawartość strony

Drodzy Rodzice zachęcam do dalszej pracy w domu ze swoimi pociechami!

W tym tygodniu zajmiemy się światem muzyki.

1.,, Najlepszy instrument"- słuchanie wiersza W. Próchniewicza, czytanego przez rodziców. Doskonalenie wypowiadania się na temat treści utworu, rozwijanie logicznego myślenia, poszerzanie słownika czynnego.

*Jest taki instrument na świecie,

Dostępny nawet dla dzieci.

Wygrywa wszystkie melodie

Najładniej, najłagodniej.

Gdy nutki wpadną do ucha,

On ucha bardzo się słucha.

Bo najgrzeczniejszy jest przecież,

Słucha się w zimie i w lecie,

W upał i gdy deszcz leje,

On wtedy nawet się śmieje!

Chodzi wraz z tobą wszędzie

już tak zawsze będzie.

Nawet za złota trzos

Nie zniknie - bo to TWÓJ GŁOS.

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj

. Pamiętaj o nim - zaśpiewaj!

On się natychmiast odezwie

I zagra czysto i pewnie.

Opowie ci zaraz radośnie

Na przykład o słonku i wiośnie.

Bo lubi i dobrze zna cię,

Twój wierny, dźwięczny przyjaciel.

*Dzieci odpowiadają na pytania:

Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem?

Czy każdy z nas ma taki instrument?

W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać?

Czym się różni od tradycyjnych instrumentów?

W czym jest podobny?

*,, Walc kwiatów"- taniec ze wstążką według pomysłu dziecka do utworu Piotra Czajkowskiego.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc

*karty pracy: Rysuj po śladach...Połącz instrumenty z ich podpisami....

2.,,H - jak harfa"- wprowadzenie litery H, h. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa,, harfa", przeliczenie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowo - słuchowej.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8

*Dzieci wymieniają wyrazy rozpoczynające się głoską h

*Wyszukują w domu przedmioty z głoską ,, h" na początku wyrazu.

*Zakreślają na dywanie, w powietrzu kształt litery h, H.

*Wykonują z plasteliny lub klocków kształt litry, mogą wykorzystać wełnę i ułożyć na dywanie lub stole jej kształt.

*Karty pracy:

1. Litera H, h.

2. Pisanie po śladzie, czytanie zdań....

3.,, Pląsy muzyczne"- kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa.

*,, Głowa, ramiona"- zabawa ruchowa do piosenki. Dziecko dotyka odpowiednich części ciała.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

*,, Jaka muzyka pasuje"- dzieci wypowiadają się na temat różnych rodzajów muzyki:

Jaka muzyka najbardziej pasuje do tańca?

Jaki jest najbardziej znany utwór, który śpiewamy na urodzinach?

Czy w każdym kraju ten utwór brzmi tak samo?

Jeśli chcecie odpocząć, jaki rodzaj muzyki wybierzecie?

Czy dźwięki płynące z lasu, rzeki, szum morza to też muzyka?

*Rodzice podkreślają, że w określonych sytuacjach niektóre rodzaje muzyki lepiej oddają charakter uczuć niż inne, że czasem nasze indywidualne upodobania mogą nie pasować do tych ogólnie przyjętych, że różnice w upodobaniach są naturalne.

*,, Pląsy muzyczne"- zabawa relaksacyjna, masażyk. Dziecko siedzi za rodzicem, wykonuje masaż pleców zgodnie z instrukcją (zamiana ról)

>Idą słonie (na plecach kładziemy na przemian całe dłonie) Potem konie (piąstki) Panieneczki na szpileczkach (palce wskazujące) Z gryzącymi pieseczkami (szczypanie) Świeci słonko (zataczamy dłońmi kółka) Płynie rzeczka (rysujemy linię) Pada deszczyk (stukamy wszystkimi palcami) Czujesz dreszczyk? (łaskoczemy)

*Karta pracy: Napisz litery po śladzie i samodzielnie....

4.,, Jaki to instrument? "- zabawa słuchowa połączona z pracą plastyczną.

*Zadaniem dzieci jest odgadnąć, jaki instrument słyszy, opisuje ich wygląd.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo

*,, Marakasy" - instrument można wykonać z metalowej puszki po napoju, butelki plastikowej. Dzieci napełniają puste opakowania kaszą, grochem, makaronem... Zakręcają bądź zaklejają przy użyciu taśmy klejącej. Ozdabiają kolorowym papierem, mogą wycinać dowolne wzory i naklejać.

*,, Orkiestra"- za pomocą wykonanych instrumentów wystukują prosty rytm, tworzą akompaniament do ulubionego utworu muzycznego.

5.,,Rytm z nakrętek "- doskonalenie koordynacji ruchowo - słuchowej, ćwiczenie umiejętności układania rymów 3 - 4 elementowych, sprawdzanie poprawności pracy.

*Przygotowujemy 10 - 12 nakrętek od butelek plastikowych w trzech kolorach. Dziecko układa rytm 3 - 4 elementowy, a rodzic odtwarza ten rytm ruchem w taki sposób, że ten sam symbol odpowiada temu samemu ruchowi. Dziecko z rodzicami sprawdzą u poprawność swojej pracy, po czym zamieniają się rolami.

*,, Skojarzenia z muzyką"- rodzice włączają fragmenty utworów i proszą dzieci, aby próbowały odpowiedzieć, do jakich wydarzeń, uroczystości najlepiej pasują te utwory? (Nazywają mnie poleczka, Walc kwiatów, Krakowiaczek - przedszkolaczek, Mazurek Dąbrowskiego, Happy Birthday)

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=nGeHDkFgbjY

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=EGiwi-bcMk4

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtbe.com/wstch?v=z-1fTISDF0

Piotr Czajkowski - Walc kwiatów z Dziadka do orzechów youtube.com

*Karty pracy:

1. Podaj nazwy instrumentów w każdym rzędzie...

2. Policz instrumenty...

Życzę Dzieciom i Rodzicom owocnej pracy i wesołej zabawy. Pozdrawiam wszystkich cieplutko!

Ciocia Krysia