główna zawartość strony

Witam cieplutko wszystkie Żabki i zachęcam do dalszych, wspólnych ćwiczeń i zabaw z rodzicami.

1. "Bajeczka wielkanocna"- uważne słuchanie utworu czytanego przez rodziców

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.edukacja.edux.pl/p-3695-bajeczka-wielkanocna-zapoznanie-sie-z.php

*Podczas słuchania dzieci starają się zapamiętać, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedzi dzieci mogą narysować lub zapisać w dowolny sposób.

*Odpowiadają na pytania : Kogo najpierw obudziło słońce? Kto był drugi? Kto - trzeci? Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? Jakie świata się zbliżają? Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych?

*Zachęcam do zapamiętania wierszyka kończącego opowiadanie.

*Rysowanie kredkami "Koszyczka wielkanocnego"

2. "G jak garnek"- zapoznanie z literą G, g na podstawie wyrazu,, garnek ''. Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

- dzieci znają literę G, g, rozpoznają ją wśród innych liter,

- dzielą wyrazy na sylaby i głoski, wiedzą jakimi kolorami nakrywek zaznaczać samogłoski i spółgłoski,

- czytają wyrazy i krótkie zdania z nową literą.

*Słuchanie bajki "O gościach w glinianym garnku"

> Pewnego dnia wybrał się dziadek na targ, żeby sprzedać gliniane garnki. Droga wiodła przez las, przez pole. Nagle wóz wjechał na kamień i się przechylił, a na drogę stoczył się jeden gliniany garnek. Dziadek tego nie zauważył i pojechał dalej. Leżał sobie ten garnek na drodze i leżał, aż zaczęli odwiedzać go pewni goście. Dziadek wracał z targu - patrzy, a tu jego garnek na drodze. Na szczęście nikt go nie rozjechał. Dziadek zszedł z wozu, podchodzi, wyciąga rękę aby go podnieść. I nagle co to? Słyszy dobiegające odgłosy z garnka. Zaczął więc nasłuchiwać - pi, pi, pi, pi.... Czyje to mogły być odgłosy?

*Rozmowa na temat wysłanej bajki

*Dzielenie wyrazu,, garnek '' na sylaby i głoski *Układanie modelu wyrazu z dostępnych nakrywek, zamiana nakrywek na kartoniki z napisanymi literami *prezentacja nowej litery małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/litera-g/litera-g-kolorowanki-do-wydruku/

*omówienie kształtu

*pisanie ręką w powietrzu i na dywanie

*wymyślanie wyrazów zaczynających się głoską G, g - układanie z nimi zdań

*Zabawa ruchowa "Zbieramy kółeczka" - należy wyciąć z kolorowego papieru kółeczka w kolorze żółtym i zielonym, rozsypać je na podłodze. Rodzice wypowiadają różne wyrazy, jeżeli w wyrazie będzie głoska "g" dziecko bierze kółeczko w kolorze żółtym, jeżeli wyraz nie będzie posiadał głoski "g" - bierze kółeczko zielone. Następnie dziecko przelicza uzbierane kółeczka i porównuje, których ma więcej, a których mniej

*Czytanie wyrazów i krótkich zdań w ćwiczeniach domowych zakupionych w przedszkolu lub w książeczkach dla dzieci z dużym drukiem.

*Pisanie po śladzie i samodzielnie litery w liniaturze... Wykorzystujemy zeszyty!

3. "Wielkanocna piosenka" - rozwijanie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, nauka słów metodą ze słuchu.

*Podczas słuchania piosenki dzieci próbują naśladować ruchami ciała to, co dzieje się w utworze. *Starają się zapamiętać występujące symbole wielkanocne oraz słowa piosenki.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=2F9FG1rD3qI

* "Co włożymy do koszyczka?" - zagadki.

*Dzieci bawią się w parach z rodzicami.

*Do zabawy wykorzystujemy naturalne okazy lub narysowane i wycięte z kartonu.

*Gracze wypowiadają słowa: Do koszyczka włożę produkt, który...(tu opisują słowami wygląd produktu). Gdy zagadka zostaje rozwiązana, następuje zmiana ról. Wygrywa ten, kto odgadnie więcej produktów.

4. "Wielkanocne obliczenia" - zabawa matematyczna, rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania. *Dzieci mogą wykorzystać liczmany w postaci nakrętek plastikowych, kredek, klocków.

*Rodzice podają treści zadań, np. W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata. ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób siadło do świątecznego śniadania?

>Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi?

>Na stole leżało 8 jajek. Mama zjadła 1, a tata 2. Ile jajek zostało na stole?

>Zuzia zrobiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na palmie?

*Zachęcam dzieci do zapisywania obliczeń za pomocą cyfr i znaków matematycznych.

5. "Moje pisanki" - praca plastyczna. - zainteresowanie kulturą polską, zwyczajami regionalnymi, rozwijanie zdolności manualnych.

*Wykonanie pisanek dowolną techniką z wykorzystaniem dostępnych materiałów np. mazaki, farby, włóczka, bibuła, plastelina... Zrobienie zdjęć wykonanym pisankom - chętnie obejrzę wykonane prace!

*Zabawa ruchowa "Kto zbierze najwięcej pisanek do koszyczka"- podczas słuchania piosenki "Wielkanocna pisanka" - dzieci chodzą po pokoju i zbierają kulki z gazet. Gdy muzyka cichnie liczą ich ilość.

WESOŁYCH, ZDROWYCH ŚWIĄT ❤️