główna zawartość strony

Kochane Żabki opracowałam dla was kolejny zestaw zabaw i ćwiczeń na najbliższe dni i życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!!!
1.,,Piosenka o prawach dziecka"- rozwijanie pamięci słuchowej, wdrażanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści (chętni mogą opanować treść i melodię pamięciowo).
Podczas słuchania dzieci starają się zapamiętać, o jakich prawach dziecka jest mowa w piosence.
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
<Mam prawo żyć,
Mam prawo być sobą,
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być,
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.
Mogę się śmiać,
Może się dziać pięknie,
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa.
Mam prawo śnić, mam prawo być inny,
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.
Ref.: Dziecka prawa....
*,, Prawda - nieprawda"- zabawa ćwicząca logiczne myślenie.
Dzieci słuchają zdań czytanych przez rodziców, jeśli zdanie jest prawdziwe - klaszczą, jeśli nie prawdziwe - tupią nogami.
>Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.
>Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.
>Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.
>Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze mi mama.
>Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
>Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.
>Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić.
*Karty pracy:
1. Jakie prawa dziecka są przedstawione na zdjęciach? Wpisz w kratki odpowiednie cyfry zgodnie z kolejnością zdarzeń.
2. Przeczytaj zdania, połącz je z właściwymi zdjęciami...Podkreśl odpowiednie zdania. Narysuj w ramce, jak jeszcze pomagasz w domu...
2.,,Dzieci świata"- słuchanie treści wiersza W. Fabera. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia związane z podobieństwem dzieci z różnych zakątków świata i różnicami między nimi, doskonalenie wypowiadania się na określony temat.
> W Afryce w szkole na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Też w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie
Gorące pustynie i palmy.
Afryki ani Grenlandii
My także dotąd nie znamy,
A jednak wierzymy w lodowce,
W gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata,
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.
Dzieci odpowiadają na pytania: Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego? Gdzie mieszkają Eskimosi? O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii? Co łączy dzieci na całym świecie? Czy byliście kiedyś w innym kraju? Jakich ludzi tam spotkaliście? Czy wszyscy mówili tym samym językiem, co wy? Co ich od was różniło?
*Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM&fbclid=IwARow7i6cAAh103i6kR0o5sLM9KkYlnZ-bh5bv6dPLB_bchCtlM8htD8UfjY
*Karta pracy: Przeczytaj wyrazy i obejrzyj obrazki. Który wyraz rymuje się z nazwą tego, co widać na obrazku? Podkreśl ten wyraz. Narysuj drugą połowę motyla...
3.,,Dzieci z różnych stron świata"- prezentacja filmu. Słuchanie informacji o dzieciach z innych krajów, rozwijanie mowy i myślenia.
*,, Mój portret"- rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania myśli gestem, rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy, rozwijanie motoryki małej.
>Dzieci przeglądają się w małych lusterkach, zwracając uwagę na kolor włosów, oczu, uczesanie, cechy charakterystyczne np. okulary... Wymyślają i pokazują różne miny wyrażające radość, smutek, strach, zdziwienie, złość. Rysują swoje portrety kredkami, podpisują swoim imieniem.
*Karta pracy: Opowiedz, co robią dzieci przedstawione na zdjęciach. Napisz wyrazy po śladzie. Połącz zdjęcia z ich podpisami...
4.,,Zadania matematyczne"- utrwalanie cyfr i znaków matematycznych, umiejętności dodawania.
*Karta pracy: Uzupełnij tabelkę tak, aby obrazki się nie powtarzały... Narysuj w ramce właściwie znaki. Napisz liczby, oblicz i uzupełnij odpowiedzi.
*Dzieci kładą się na dywanie, zamykają oczy i słuchając muzyki wyobrażają sobie to, czego pragną najbardziej na świecie. Może to być miejsce, osoba, uczucie, umiejętność, zabawka, zwierzątko itp.
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=H3-SpTsPpWE
Następnie otwierają oczy i próbują namalować ich pragnienia na kartonie farbami plakatowymi. Po skończeniu pracy rozmawiają z rodzicami na jego temat.
*Zachęcam rodziców i dzieci do wspólnego spaceru, zwracania uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, nazywania kwitnących kwiatów.
5.,,Prawa i obowiązki"- rozwijanie kompetencji społecznych, poszerzanie zasobu słownictwa.
*Rodzice czytają dzieciom ich prawa i wynikające z nich obowiązki, wyjaśniają, że istnieje między nimi równowaga, bo jeśli mamy prawo do szacunku, to mamy obowiązek szanować innych.


>Prawo do posiadania rodziny - obowiązek kochania i szanowania rodziców.

>Prawo do opieki medycznej - obowiązek dbania o zdrowie i pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych. >Prawo do wypowiedzi - obowiązek wysłuchania innych i akceptowania odmiennego zdania. >Prawo do nauki - obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności. >Prawo do godności i szacunku - obowiązek szanowania siebie i innych. >Prawo do życia i rozwoju - obowiązek akceptowania tempa rozwoju innych dzieci. >Prawo do ochrony przed dyskryminacją - obowiązek akceptowania odmienności innych. >Prawo do ochrony przed agresją i zaniedbaniem - nie stosowanie przemocy, agresji wobec innych. >Prawo do ochrony prywatności - obowiązek szanowania prywatności innych. >Prawo dziecka niepełnosprawnego - obowiązek pełnej akceptacji dzieci sprawnych inaczej. *Prośba do rodziców o wyjaśnienie dzieciom niezrozumiałych zwrotów! *Karta pracy: Narysuj stworka po śladzie zgodnie z kierunkiem strzałek....,nadaj stworkowi imię - wpisz litery w odpowiednie pola. *,, Chemiczne jojo"- zapraszam dzieci i rodziców do wykonania doświadczenia.

Bardzo dziękuję wszystkim Dzieciom i Rodzicom za korzystanie ze strony internetowej przedszkola i życzę owocnej, wesołej zabawy i edukacji.

Ciocia Krysia