główna zawartość strony

W tym tygodniu będziemy mówić o książkach. Zapraszam dzieci i rodziców do wspólnej zabawy i nauki.

1.,,Jak powstaje książka"- dokładne słuchanie utworu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

Dzieci ćwiczą sprawność językową, rozwijają umiejętności logicznego myślenia.

*Dzieci odpowiadają na pytania: Jakie mamy rodzaje książek? Jak nazywają się ludzie pracujący w wydawnictwie? Wymień etapy powstawania książek?

*,, Polisensoryczna książeczka"- przestrzenna praca plastyczna. Doskonalenie umiejętności niewerbalnego wyrażania emocji, rozwijanie sprawności manualnej.

*Zadaniem dzieci jest stworzenie książki, za pomocą której dzieci będą mogły opowiedzieć o swoich uczuciach, jakie towarzyszą im w domu. Książka nie może zawierać słów ani typowych obrazków. Wszystkie informacje mogą być w niej odczytane jedynie za pomocą dotyku.

*Na kartkach bloku dzieci przyklejają tkaniny o różnych fakturach, można wykorzystać kaszę, nasiona zbóż, makaron... Sklejają wyklejone kartki, bądź łączą za pomocą zszywacza.

2.,,Ustaw książkę”- zabawa matematyczna, rozwijanie orientacji w przestrzeni.

*Dzieci spacerują po pokoju z książką w ręku, na polecenie rodzica – zatrzymują się i czekają na polecenie: Ustaw książkę przed sobą, za sobą, z przodu, z tyłu, obok siebie, z boku...

* Dzieci wspólnie z rodzicami wybierają książkę z ulubioną bajką- omawiają treść zawartych w niej obrazków.

*Rysowanie kredkami na kartonie wybranych scen z wcześniej wybranej książki – rodzice zwracają uwagę na zagospodarowanie przez dziecko całej powierzchni kartonu i estetykę pracy.

3.,,Wielki skarb"- słuchanie wiersza Barbary Stefani Kossuth. Rozwijanie słownika czynnego dzieci. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-piosenki-2018-2019/wielki-skarb-b-st-kossuth

*Dzieci przypominają, czego można dowiedzieć się z książek? Co oznacza sformułowanie ,, Książka moim przyjacielem"?

*”W księgarni”- wspólna zabawa z rodzicami.

*Utrwalanie wyglądu monet- można zaproponować dzieciom kalkowanie przy użyciu białej kartki i ołówka - monetę chowamy pod kartką i pocieramy odwrotną stroną ołówka.

4.,,Zagadki - rymowanki"- ćwiczenia uwagi, pamięci słuchowej, koordynacji ruchowo-słuchowej.

*Odpowiedź na zagadkę powinna się rymować:

- W Krakowie mieszka wawelski smok, co zieje ogniem przez cały... /rok/

- Krasnoludek jest malutki, tak jak wszystkie... /krasnoludki/

- Kto z krasnalami w tym domku mieszka? To jest na pewno Królewna... /Śnieżka /

- Kto był dobry dla Kopciuszka? Chrzestna matka, czyli... /wróżka /

- Czerwony Kapturek do babci wędrował, lecz wilk się zaczaił, za drzewem się... /schował/

- Groźna Baba Jaga domek ma z piernika. Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko... /zmyka/

- Gdy kot buty dostał, Janek księciem... /został/

*,, Ulubiona postać z bajki"- dzieci tworzą z plasteliny formę przestrzenną.

*,, Jeżeli ci wesoło"- zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci gestem ilustrują tekst.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://youtube.com/watch?v=T5UoFi8JszM