główna zawartość strony

Pomoce: gazety.

• Zabawa "Stań".

Dziecko biega po pokoju z gazetą w dłoni. Gdy usłyszy umówiony dźwięk, podnosi do góry gazetę i czeka. Rodzic daje sygnał do ponownego biegu.

• Zabawa "Traf papierową kulą".

Usiądźcie naprzeciwko siebie. Uformujcie kule z gazety. jedno z Was niech usiądzie tyłem. Ten kto siedzi przodem stara się trafić kulą w plecy osoby siedzącej tyłem. Po oddaniu dwóch rzutów, następuje zamiana rolami.

• Zabawa "Rzuty do celu".

Stańcie naprzeciwko kosza. Zaznaczcie odległość skakanką. Poproście dziecko o rzut papierową kulą do kosza.