główna zawartość strony

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! W tym tygodniu będziecie rozmawiać o święcie dzieci, czyli Dniu Dziecka.

Poniedziałek:

1. Zaplanujcie dzisiejszy dzień (lub jego skróconą wersję) tak jak w przedszkolu. Możecie rozrysować go na kartce. Zaplanujcie czas na: posiłki, zabawę, mycie rączek, gimnastykę i naukę.

2. Czas na zamianę ról! To mamusia/tatuś będzie dzieckiem

Wtorek:

1. Przeczytajcie wiersz I. Suchorzewskiej „Chwalipięta”.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://wierszykidladzieci.pl/suchorzewska/chwalipieta.php

2. Porozmawiajcie na temat wiersza.

− Czym chwaliła się dziewczynka?

− Jak nazywamy osobę, która się tak chwali?

− A czy wy się chwalicie?

3. Opiszcie, co robi dziewczynka w Dniu Dziecka, jak wygląda jej balonik. Policzcie takie same baloniki.

Zadania 01 - 05 czerwca 2020

Środa:

1. Proponuję zabawę dydaktyczną „Misie, lalki i inne zabawki”.

• dziecko nazywa zabawki. Dzieli razem z rodzicem ich nazwy na sylaby (rytmiczny podział), łącząc tę czynność z klaskaniem. Np. lal-ki, mi-sie, sa-mo-cho-dy, pił-ki, ska-kan-ka;

• liczenie przygotowanych zabawek

– dziecko liczy zabawki, np. jedna skakanka, dwa misie, trzy lalki, trzy piłki, cztery samochody;

• segregowanie zabawek według ich rodzajów

– dziecko umieszcza zabawki w wyznaczonym miejscu według rodzajów. Liczy je i wskazuje ich liczbę na palcach;

• porównywanie liczebności zabawek

– dziecko wskazuje miejsce z największą liczbą zabawek (samochody), a potem – z najmniejszą liczbą zabawek (skakanka); porównuje liczbę misiów i skakanek; misiów i lalek; lalek i piłek; piłek i samochodów, określając, których zabawek jest mniej/więcej, o ile więcej/o ile mniej lub czy jest ich tyle samo.

2. Poproście dziecko o połączenie kropek kredkami w różnych kolorach.

Zadania 01 - 05 czerwca 2020
Zadania 01 - 05 czerwca 2020
Zadania 01 - 05 czerwca 2020

3. Wytnijcie proste kształty ze starych gazet.

Czwartek:

1. Obejrzyjcie filmy „Domowe przedszkole. Niespodzianki na Dzień Dziecka”, „Budzik. Dzień Dziecka”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,niespodzianki-na-dzien-dziecka,635864

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://vod.tvp.pl/video/budzik,dzien-dziecka,15161127

2. Poproście dziecko, aby przesuwało palcem po czerwonych kołach i określiło, o czym marzy piesek. Nazwijcie kolory pozostałych kół.

3. Zamoczcie kolejno każdy palec w farbie w innym kolorze i odbijcie go po trzy razy w środku kół.

 

 

Zadania 01 - 05 czerwca 2020
Zadania 01 - 05 czerwca 2020

Piątek:

1. Obejrzyjcie zdjęcia dzieci różnych narodowości. Poproście dziecko o opisanie każdego z nich. Proszę rodziców o podsumowanie, że wszystkie dzieci, niezależnie od koloru skóry (rasy), chcą się bawić, być bezpieczne i kochane.

2. Poproście dziecko o wykonanie obrazka na pocieszenie dla smutnego kolegi. Rodzic wyjaśnia, że są dzieci, które nie mają zabawek, często są głodne i smutne. Także wśród nich są dzieci smutne i zmartwione. Zachęca dziecko do wykonania obrazka, który pocieszyłby te dzieci. Można go wykonać dowolną techniką.

3. Obejrzyjcie obrazek wieży z klocków. Poproście dziecko o porównanie z niedokończonym obrazkiem po drugiej stronie. Pokolorujcie niepokolorowane klocki na odpowiednie kolory, żeby obrazki wyglądały tak samo.