główna zawartość strony

Zabawa do piosenki www.youtube.com/watch

Dźwięki – słuchanie wiersza Wojciecha Próchniewicza, próby zdefiniowania pojęcia 

dźwięk. 

Dźwięki - Wojciech Próchniewicz 

Dźwięki są jak kolory. 

Można nimi wymarzyć 

Najładniejsze rysunki, 

Najpiękniejsze obrazy. 

Dźwięki to małe ptaki 

Szybujące nad nami. 

Musisz dobrze się wsłuchać, 

By czuć piór ich aksamit. 

Dźwięki są w twym uśmiechu 

I w kropelce łzy twojej 

Nocami, niczym gwiazdy 

Lśnią srebrzystym spokojem. 

Rodzic pyta dziecko o to, do czego były porównane dźwięki w wierszu. Jeśli dzieci mają trudność z odpowiedzią na pytanie, można przeczytać fragment wiersza jeszcze raz. 

Walc kwiatów – słuchanie utworu Walc kwiatów Piotra Czajkowskiego www.youtube.com/watch

Dzieci zamykają oczy i uważnie słuchają. Spróbujcie sobie wyobrazić, co dzieje się w muzyce – jaką historię opisują dźwięki. Czy jest to historia spokojna, łagodna, czy raczej dzieje się w niej coś gwałtownego. Przypomnę wam, że utwór nazywa się Walc kwiatów. Po wysłuchaniu utworu dzieci dzielą się swoimi spostrzeżeniami, następnie rysują uczucia z utworu. 

„R jak rysunek” – prezentacja litery w wyrazie. Dzieci wyklaskują słowo zgodnie z analizą sylabową: ry-su-nek, jednocześnie liczą sylaby zawarte w wyrazie. 

Praca z KP2.17a – czytanie wyrazów z poznanych liter, wprowadzenie litery R, r.  

Praca z KP2.17b – otaczanie pętlą takich samych sylab, wysłuchiwanie głoski r 

słowach, pisanie litery R, r po śladzie i samodzielnie. 

Chętne dzieci podejmują próby pisania i czytania wyrazów z poznanych liter.

Język angielski 

Pozdrawiam i życzę dobrej zabawy!

Ciocia Aneta