główna zawartość strony

GAIK – zwyczaj wprowadzania wiosny” – wykonanie wiosennej gałązki.

Potrzebne materiały: patyki, kolorowy papier, nożyczki, taśma klejąca. Wyjaśniamy dzieciom: kiedy wypędzono zim ę, wprowadzono do domów wiosnę w postaci zielonej gałęzi lub drzewka. Była to gałązka przystrojona wstążkami, kolorowymi papierkami, przeplatana słomką. Dziewczyny chodziły z takim ”gaikiem”, śpiewając pieśni i zaglądając do każdego podwórka. Dzieci wycinają z kolorowego papieru zielone liście i przyklejają je do patyka. Ozdabiają „gaik” paskami krepiny. Dziewczynki trzymają gałązkę (za nimi chłopcy) i chodzą po pomieszczeniu, podśpiewując przyśpiewkę ludową (na wymyśloną melodię): Nasz gaik zielony, pięknie ustrojony, pięknie mu się chodzi, bo mu się tak godzi.