główna zawartość strony

Dzień dobry Dzieci!

Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejny tydzień pracy na „odległość”, obyśmy się, niebawem zobaczyli w przedszkolu.

20.04.2020

„Ekoprzyjaciele”

• Przeczytanie przez rodzica wiersza oraz rozmowa na temat jego treści, uważne słuchanie przez dzieci:

- Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu?

- Ilu było członków tej rodziny?

- Czy potraficie ich wymienić?

- Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę?

- Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny?

- Dlaczego wybrali rowery?

- Co oznacza słowo „moda”?

- Co oznacza słowo „ekologiczny”?

„Nowa moda” Małgorzata Strzałkowska

W domu Oli oraz Ali

wszyscy razem się zebrali,

aby wspólnie pogawędzić,

jak sobotę miło spędzić.

Uradzili, jedząc ciasto,

że pojadą gdzieś za miasto,

lecz z powodu tej wycieczki

do solidnej doszło sprzeczki.

– Autem! – mówi wujek Tadek.

– Na motorach! – woła dziadek.

Na to babcia: – Autobusem!

Mama: – Lepiej minibusem!

Ala z Olą grzmią donośnie,

że taksówką jest najprościej.

Tylko tata głową kiwa,

po czym nagle się odzywa:

– Samochody, autobusy,

motocykle, minibusy

– każdy z nich okropnie smrodzi,

a to naszej Ziemi szkodzi.

Po co spalin jej dokładać?

Lecz jest na to dobra rada

– pojedziemy rowerami,

bo nie trują spalinami.

Poprzez lasy, łąki, pola

pędzi Ala, za nią Ola,

mama, tata, babcia, dziadek,

a na końcu wujek Tadek.

Nowa moda jest w rodzinie

i rodzina z tego słynie,

że w sobotę się wybiera

na wycieczkę na rowerach.

Ziemia też oddychać musi,

bo inaczej się udusi.

• „Z jak zegar ” – prezentacja litery w wyrazie.

R. demonstruje model wyrazu z podziałem na sylaby (ułożony z białych kartoników). Prosi dzieci o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ze-gar, jednocześnie wskazując kolejne kartoniki. Dzieci liczą sylaby zawarte w wyrazie zegar. Następnie R. demonstruje model głoskowy wyrazów ułożony z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski)- kartoniki. Następnie dzieci przeliczają głoski, wyszukują głoski odpowiadające literom, które już znają. (Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami.) Wskazanie miejsca nowej litery w wyrazie i określenie rodzaju określanej przez nią głoski (samogłoska, spółgłoska) R. prezentuje sposób pisania liter Z i z. Zwraca uwagę dzieci na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. R. rozdaje dzieciom włóczkę/sznurówki/wstążki z których dzieci układają na podłodze litery Z, a następnie przechodzą po nich stopa za stopą.

• Przeczytajcie zdania i wykonajcie do nich ilustrację, oraz zaznaczcie w tekście literę Z, z odpowiednim kolorem kredki (niebieski bo to jest spółgłoska):

To stary zamek.

Ten zamek ma zegar.

Obok zamku stoi Zenek.

Zenek ma zegarek.

• Karta pracy –poznajemy literę „z” jak Zegar, pisanie po śladzie litery „Z"

Mali Ekolodzy, pamiętajcie o oszczędzaniu wody, bo jest jej bardzo mało!

Zakręcajcie krany podczas mycia rąk i zębów. Ale nadal dbajcie o dokładne mycie rąk.

21.04.2020

„Ziemia to nasz dom”

Quiz – dla dzieci: rodzic czyta dziecko odgaduje:

1.Planetą, na której żyją ludzie i zwierzęta jest:

– Wenus

– Ziemia

– Jowisz?

2.Śmieci wyrzucamy:

– do lasu

– do pojemników na śmieci

– przez okno?

3.Ziemia krąży dookoła:

– Słońca

– Księżyca?

4.„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…”

– Mikołaj Kopernik

– Julian Tuwim

– Jan Brzechwa 

• Eksperyment.

Woda? Woda! - eksperyment do wykonania z pomocą rodziców.

Potrzebne będą: woda, miarka, pojemnik na kostki lodu, garnek z przykrywką, kuchenka i lodówka

• Do pojemnika na kostki lodu wlej określoną ilość wody (zmierz ile!) i wstaw do zamrażalnika.

• Wsyp kostki do garnka i postaw na kuchence.

• Podgrzewaj garnek, a gdy lód się rozpuści i woda zacznie gotować, przyjrzyj się temu, co unosi się nad wodą. Pozwól pogotować się wodzie dłuższą chwilę.

• Przykryj garnek pokrywką.

• Odstaw garnek i poczekaj aż woda ostygnie.

• Podnieś pokrywkę i przyjrzyj się jej.

• Zmierz ile wody zostało w garnku. Pod wpływem niskiej temperatury woda zamarznie, zaś ogrzewana stanie się znowu cieczą. Po wszystkich tych zabiegach wody będzie mniej niż na początku. Dlaczego?

Woda to ciecz, którą łatwo zamienić w ciało stałe - wystarczy temperatura 0 stopni w skali Celsjusza. Równie łatwo lód zamienia się w wodę - cząsteczki ogrzewanego lodu poruszają się coraz szybciej, połączenia miedzy nimi stają się słabsze i lód zaczyna się rozpuszczać.

W czasie gotowania cząsteczki wody zderzają się ze sobą, odrywają i pod postacią pary wodnej ulatują z garnka. Dlatego wody po gotowaniu jest mniej niż na początku. Jeśli woda ostygnie, to część pary skropli się na pokrywce.

22.04.2020

„ Segregujemy odpady”

Wiersz „Łąka” Małgorzaty Strzałkowskiej - doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści utworu, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji bohaterów, poszerzanie wiedzy o sposobach chronienia naszej planety. Proszę, aby Dzieci sobie wyobraziły, że wyruszają na wycieczkę na łąkę. Rodzic czyta a dziecka zadaniem będzie pokazywanie ruchem to co słyszy. Dzieci - postarajcie się również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, np.zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość. Rodzic czytając zwraca uwagę na modulacją głosu na wersy wiersza dotyczące emocji bohaterów.

Jak tu pięknie dookoła

Strumyk szemrze, kwitną zioła,

Skaczą żabki, buczą bączki

- Jak nie lubić takiej łączki?

Pośród kwiatków sobie łażą

Ala, Ola, Staś, i Kazio.

Nagle patrzą - jakiś dołek

A w tym dołku jest tobołek.

Staś tobołek wyjął z dołka,

po czym zajrzał do tobołka…a tam…

- Patrzcie! Stos papierków,

Trzy butelki, pięć cukierków,

Jedna guma… - Już wyżuta…

- Dwie gazety i pół buta,

Dwie torebki, cztery puszki…

- I zużyte trzy pieluszki!

- Ktoś na łące biwakował i te śmieci tu wpakował.

- Cichcem, milczkiem, po kryjomu…

- Zamiast zabrać je do domu.

– Wiecie, jak tak dalej będzie,

jak będziemy śmiecić wszędzie,

to się Ziemia zdenerwuje,

tak że każdy pożałuje!

- Będzie miała dość brudasów,

bo jest miła, lecz do czasu!

- Zagra wszystkim nam na nosie

I przepadnie gdzieś w kosmosie,

a my zostaniemy sami,

płynąc luzem pod gwiazdami…

- A więc póki krąży w kółko,

niech się brudas puknie w czółko!!!

Jak naśmiecisz, to posprzątaj.

A jak nie-to marsz do kąta.

Rodzic zadaje dziecku pytania:

- Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?

- Co znalazły na łące?

- Jak mogły się czuć gdy spacerowały to czystej, pięknej łące?

- Co znalazły na łące?

- Jak się wtedy poczuły?

- Jak wy czulibyście się w zaśmieconym miejscu?

- Jak myślicie, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?

- Czy przypominacie sobie jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili?

- Czy to jest prawdziwa skuteczna rada czy raczej żart?

- Jak się zachować gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU - piosenka do wysłuchania

Jeśli wysłuchaliście piosenkę to zapraszam do wykonania pracy. Wymyślcie znaczek "Przyjaciel przyrody" - wykonajcie go z różnych materiałów i obojętnie jakiej wielkości, technika dowolna. Kto wykona poproszę o przesłanie na mój adres emailowy, chętnie obejrzę.

• 23.04.2020

„Wiem jak chronić moją planetę”

Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. Zabawy ruchowo-słuchowe na podstawie fragmentu rymowanki.

Co to jest ekologia? D.Klimkiewicz, W. Drabik

Ekologia – mądre słowo,

a co znaczy – powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

i odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować”

– powiedziała mądra sowa… 

R.kieruje rozmową, zadając dziecku pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”?

• Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, R. może zaproponować zabawę rytmiczną, np. dziecko może wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

To na-u-ka o zwie-rza-kach,

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,

o wza-jem-nych po-wią-za-niach

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko

to jest na-sze śro-do-wis-ko

• „Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza.

R. demonstruje dzieciom ścieki w słoiku (woda zmieszana z ziemią z doniczki, małymi kawałkami folii i opakowań, olejem). Prosi dzieci, aby zastanowiły się, co się może stać, gdy ktoś wypije taką wodę. Następnie wprowadza słowo „oczyszczalnia” i prosi dziecko, aby spróbowało opowiedzieć, jak ona działa. Naprowadza dziecko na pojęcia „filtr”, „filtrowanie”. Pyta: Co może być takim filtrem?. R. przygotowuje dwa słoiki i dwie butelki typu PET, ucięte jak lejek. Szyjkę jednej z nich obwiązuje gazą i mocuje na niej gumkę recepturkę. Obie butelki R. umieszcza tak jak lejki w słoikach. Dziecko powoli wlewa wcześniej obserwowane ścieki do obu butelek i obserwuje, czy gaza w jakikolwiek sposób pomaga przefiltrować nieczystości. Dziecko sprawdza, czy na gazie osadziły się kawałki opakowań, porównują kolor wody w słoikach. R. prowadzi rozmowę z dzieckiem: Czy można stworzyć jeszcze doskonalszy filtr? Jak działają oczyszczalnie ścieków? Co może być naturalnym filtrem? Czy wodę z tych słoików można pić?. Dziecko otrzymuje dwa słoiki, dwie butelki typu PET (z uciętym dnem, by tworzyły lejek), gazę, gumkę recepturkę i naczynie ze ściekami (woda wymieszana z ziemią, olejem, kawałkami papierków, folii). Ponadto na stoliku Rodzic kładzie żwir, małe kamyki i czysty piasek. Zadaniem dziecka jest stworzenie w odwróconej butelce filtru z kamyków, żwiru i piasku ułożonych warstwami. Dodatkowo należy zabezpieczyć szyjkę butelki gazą. Dziecko tworzy lejek również z drugiej butelki i obie wkładają do słoików. Wlewają ścieki do dwóch „lejków” i obserwują proces oczyszczania wody. Po zakończeniu eksperymentu dziecko porównuje zapach i kolor wody z obu słoików, zapisują różnice w dostępny sobie sposób. R. zaprasza dziecko do wspólnego podsumowania pracy i zaznacza, że – pomimo filtrowania za pomocą żwiru i kamyków – ta woda nadal nie nadaje się do picia. Profesjonalne filtry są o wiele dokładniejsze. Wodą przefiltrowaną w ten sposób można natomiast np. podlać kwiaty w doniczkach.

• naczynie ze ściekami, 2 butelki PET, słoiki, gaza, gumka recepturka, żwir, małe kamyki, piasek, patyczki od lodów.

23.04.2020

Skąd się bierze prąd?

• „Pstryk” Julian Tuwim

Sterczy w ścianie taki pstryczek,

Mały pstryczek – elektryczek,

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,

To się widno robi w mig.

Bardzo łatwo: Pstryk – i światło!

Pstryknąć potem jeszcze raz,

Zaraz mrok otoczy nas.

A jak pstryknąć trzeci raz -

Znowu dawny świeci blask.

Taką siłę ma tajemną

Ten ukryty w ścianie smyk!

Ciemno – widno – Widno – ciemno.

Któż to jest ten mały pstryk?

Może świetlik? Może ognik?

Jak tam dostał się i skąd?

To nie ognik. To przewodnik.

Taki drut, a w drucie PRĄD.

Robisz pstryk i włączasz PRĄD!

Elektryczny bystry PRRRRĄD!

I skąd światło? Właśnie stąd!

Rodzic zadaje pytania na temat wysłuchanego wiersza, a dziecko odpowiada:

- O kim lub o czym była mowa w wierszu?

- Do czego służy prąd elektryczny?

- Jak on się dostaje do naszych mieszkań?

- Czy dzieci mogą się bawić prądem elektrycznym?

- Z czego wytwarzany jest prąd elektryczny?

• Zagadka słowna Co to jest?

W elektrowni powstaje,

Do domów się dostaje.

Jest silny niesłychanie,

Włącza pralkę i oświetla mieszkanie. (prąd)

• „Źródła prądu” - Wyjaśnienie skąd bierze się prąd (różne źródła energii): wiatr – elektrownia wiatrowa, woda – elektrownia wodna, słońce – elektrownia słoneczna.

• „Płynie prąd” – zabawa z elementem równowagi. Dzieci kolejno przechodzą po skakankach ustawiając na nich stopy.

• Tekst do czytania: ze-ga-rek, Ze-nek, pre-zent, po-ka-zu-je, za-byt-ki, za-mek

Zenek dostał zegarek od taty.

To nowy zegarek.

Zenek jest dumny z tego prezentu.

Pokazuje go kolegom.

Dziękuję za przesłane w ubiegłym tygodniu prace. Bardzo chętnie obejrzę kolejne.

Pozdrawiam, życzę zdrówka i dbajcie o higienę mycia rąk.

Ciocia Justyna