główna zawartość strony

Witam drogie Dzieci oraz Rodziców.

Zapraszam do kontynuacji zajęć na odległość. W tym tygodniu będziemy zajmować się tematyką „muzyczną”. Muzyka towarzyszy ludziom w wielu okolicznościach. I dlatego jest wiele rodzajów muzyki, odpowiadającej danej chwili. Kiedy macie urodziny, goście i rodzina śpiewają wam "Sto lat", kiedy oglądacie w telewizji paradę wojskową, wtedy słychać muzykę marszową, w miejscach, gdzie ludzie chcą potańczyć, króluje muzyka taneczna, a w filharmonii muzyka klasyczna. Jest jeszcze muzyka ludowa, którą można usłyszeć w każdym regionie naszego kraju lub też na koncertach. Nie możemy też zapominać o muzyce relaksacyjnej, przy której chętnie odpoczywa każdy człowiek lub też muzyce filmowej, która pięknie ilustruje treść filmu. Zapraszam rozwiązywania zadań.

11.05.2020 „Instrumenty muzyczne”

1. ,,Najlepszy instrument''- słuchanie wiersza W. Próchniewicz.

Jest taki instrument na świecie,

Dostępny nawet dla dzieci.

Wygrywa wszystkie melodie

Najładniej, najłagodniej.

Gdy nutki wpadną do ucha,

On ucha bardzo się słucha.

Bo najgrzeczniejszy jest przecież,

Słucha się w zimie i w lecie,

W upał i gdy deszcz leje,

On wtedy nawet się śmieje!

Chodzi wraz z tobą wszędzie

już tak zawsze będzie.

Nawet za złota trzos

Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.

Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!

On się natychmiast odezwie

I zagra czysto i pewnie.

Opowie ci zaraz radośnie

Na przykład o słonku lub wiośnie.

Bo lubi i dobrze zna cię,

Twój wierny, dźwięczny przyjaciel.

Rozmowa na temat treści wiersza:

- Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem?

- Czy każdy z nas ma taki instrument?

- W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać?

- Czym się różni od tradycyjnych instrumentów?

- W czym jest podobny?

2. Oglądanie obrazków przedstawiających różne instrumenty muzyczne, podział na instrumenty: smyczkowe, klawiszowe, dęte drewniane i blaszane:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-muzyczne/podzial-instrumentow

3. Proszę o wysłuchanie brzmienia instrumentów smyczkowych:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo

4. Poznajemy kolejną literę H,h – litera H,h jest spółgłoską. Proszę uzupełnić w zeszycie napisaną literę H,h.

Uzupełnienie karty pracy: KP ćw. 16-( to jest oznaczenie numeru strony) a-(oznaczenie ćwiczenia) i 16b - Proszę również, aby dzieci przeczytały czytankę ze strony 16b.

5. ,,Gitara''- wykonanie gitary z pudełka po chusteczkach, gumek recepturek i tektury:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara

6. Dla chętnych zabawa badawcza „Grająca woda” - dziecko siedzi przy stoliku, stoi przed nim kieliszek na nóżce na stoliku butelka lub inne naczynie z wodą, rodzic prosi aby dziecko suchym palcem pocierało po suchej krawędzi kieliszka – szybko i powoli. Rodzic pyta: czy dziecko słyszy jakiś dźwięk? Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków z kieliszka. Następnie dziecko wykonuje tę sama czynność, ale tym razem palec powinien być mokry. Należy trzymać kieliszek mocno za nóżkę, żeby się nie przesuwał, ale nadal powinien stać stole. Rodzic pyta dziecka: czy teraz słyszy dźwięk? Proszę nalać do kieliszka wody, najpierw mało, następnie troszkę więcej, a za trzecim razem najwięcej. I porównujemy wysokości dźwięków. Wytłumaczenie: palec wprawia w drganie szkło kieliszka, które z kolei pobudza do drgań powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz kieliszka powstają fale dźwiękowe. Gdy do kieliszka nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się obniża. Aby pokazać drgania szkła, możemy przyczepić do kieliszka piłeczkę pingpongową na nitce i zademonstrować dziecku. Podczas pocierania palcem brzegu kieliszka piłeczka będzie się odchylać.

12.05.2020 „Mała orkiestra”

1. ,,Zbuntowana orkiestra” - inscenizacja opowiadania M. Orłonia z wykorzystaniem sylwet występujących w nim instrumentów. Rodzic wraz z dzieckiem przygotowuje wcześniej występujące w opowiadaniu instrumenty. Instrumenty można narysować na kartonie i przykleić do patyczka. Następnie rodzic czyta i inscenizuje opowiadanie. Jeśli dziecko chce może inscenizować opowiadanie wraz z rodzicem.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://issuu.com/pp5glogow/docs/zbuntowana_orkiestra

Rozmowa na temat opowiadania.

- Kto posługuje się pałeczka?

- Jak inaczej nazywa się narzędzie pracy dyrygenta?

- Jakie instrumenty wystąpiły w opowiadaniu?

2. ,,Kłótnia instrumentów”- zabawa inscenizowana. Dziecko wraz z rodzicem inscenizują kłótnie instrumentów.

3. ,,Pokój pełen dźwięków”- zabawa muzyczno-ruchowa, wyszukiwanie różnych dźwięków w pokoju, np. tykający zegar itp.

4. Proszę podzielić wyrazy na głoski: muzyka, gitara, dyrygent, koncert, orkiestra.

5. Uzupełnienie karty pracy: KP 17a i 17b.

6. Polecenia przy muzyce - zabawa ruchowa: Gra muzyka w chwilach, gdy muzyka milknie padają polecenia wykonania krótkich działań w ruchu np.: uścisnąć jak najwięcej rąk, uścisnąć jak najwięcej kostek u nóg, spojrzeć jak największej liczbie osób głęboko w oczy, zgrupować się według koloru oczu itd.

13.05.2020 „Muzyka wokół nas”

1. ,,Wesołe nutki”-zabawa matematyczna. Liczenie elementów zbioru w zakresie 10 i więcej, odwzorowywanie zbioru za pomocą liczmanów, dźwięków, podskoków w zabawach itp.

2. ,,Rytm z nakrętek”- układanie rytmów 5 elementowych. Dziecko i rodzic mają po 10–12 nakrętek od butelek typu PET w trzech kolorach. Dziecko układa rytm 3–4-elementowy, a rodzic odtwarza ten rytm ruchem w taki sposób, że ten sam symbol odpowiada temu samego ruchowi. Dziecko i rodzic wzajemnie sprawdzają poprawność swojej pracy, po czym zamieniają się rolami.

3. Zabawa „Prawda czy fałsz” – gdy usłyszane zdanie jest prawdziwe dzieci klaszczą w dłonie, jeśli zdanie jest fałszywe, unoszą ręce do góry i robią uuuu.

- Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument.

- Kastaniety to instrumenty dęte.

- Dyrygent to człowiek grający na trąbce.

- Gitara to instrument strunowy.

- Fortepian to mały instrument drewniany.

3. Uzupełnienie karty pracy KP18a i 18b.

14.05.2020 „Muzyka okolicznościowa”

1. „Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one" Agnieszka Frączek

Wróbel w gości wpadł do wron.

I już w progu, jak to on

Bardzo grzecznie: - "Ćwir, ćwir!" - rzekł.

Wrony na to w dziki skrzek:

-Co on gada?! Kra, kra, kra!

-Tyś słyszała to, co ja?!

-Jakiś jazgot? Zgrzyt? I brzdęk?

Co to był za dziwny dźwięk?!

Wróbel: "Ćwir" powtórzył więc.

Wtedy wrony: Buch! Bam! Bęc!

Po kolei spadły: Bach!

Z przerażenia wprost na piach

. A gdy otrzepały puch

Oczyściły z piachu brzuch,

Skrzydła, dzióbek oraz pięty,

Rzekły: - Biedak jest ćwirnięty.

Jeśli dziecko wysłuchało wiersza z uwagą to rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące treści wiersza:

• Dlaczego wrony tak bardzo zdenerwowały się na wróbla?

• Dlaczego wrony chciały, żeby wszyscy mówili tak, jak one?

• Czy Waszym zdaniem, dźwięki "kra, kra, kra" są gorsze od "ćwir, ćwir, ćwir"?

• Spróbujcie wytłumaczyć przysłowie "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one"

• Czy to przysłowie pasuje do każdej sytuacji? Czy nie do każdej, ale do wielu?

• Czy wszystkim ludziom musi podobać się to samo? • Co to znaczy, że mamy różny gust i różne upodobania?

• Czy te upodobania są lepsze lub gorsze od upodobań innych lud?

2. Zapraszam do rozwiązywania muzycznych zagadek:

a) Z pomocą dźwięków, Z pomocą ucha, Z radia lub z płyty Człowiek jej słucha. (muzyka)

b) Wszyscy muzycy, Muszą je znać, By ładnie śpiewać, By ładnie grać. (nuty)

c) Strzeże tajemnic, Jest wiolinowy, Otwiera zamki, Jest i basowy. (klucz)

d) Serce ma czułe, Chociaż ze stali. Śpiewnie na wieży Bim, bam, bom wali.(dzwon)

3. „Taniec z gazetami” - ilustracja ruchowa utworu A. Mozarta „Eine kleine Nacht Musik”.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=hcpM0yN7p0c

Dziecko otrzymuje gazetę, którą porusza dowolnie w rytm muzyki. Na przerwy w muzyce dziecko wykonują kolejne polecenie: - wystukaj na gazecie ten rytm(rodzic podaje rytm); - usiądź na gazecie; - chwyć gazetę bez użycia rąk; - zamień się gazetą z bratem lub drugim rodzicem; - rozerwij gazetę na pół; - zrób z gazety kulkę i wrzuć do kosza.

4. Ilustracja plastyczna utworu A. Mozarta „Eine kleine Nacht Musik”.

Proszę przygotować dziecku 2 kartki, farbę i pędzel. Słuchając utworu Mozarta z poprzedniego ćwiczenia na jednej kartce za pomocą linii, kropek malują dźwięki wolne i ciche, a na drugiej głośne i szybkie.

5. Do rozwiązania karty pracy: matematyczna karta pracy 1 i 2.

6. Uzupełnienie karty pracy KP19a.

15.05.2020 „Jak dbać o słuch”

1. „Co słychać w hałasie?” - rozmowa kierowana dziecko próbuje przeczytać zdanie ,,Ada lubi muzykę klasyczną''. W tym czasie rodzic zaczyna hałasować np. śpiewając. Następnie rodzic pyta czy dziecku przesadzał hałas? Jak się czuło gdy rodzic mu przeszkadzał?

,,Hałasowanie''-słuchanie opowiadania G. Kasdepke.

Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar, przyjaciel babci Joasi, to rzeczywiście bardzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się chodzić z naszymi sympatycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, że, dajmy na to, naszła je ochota pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu to pan Waldemar narobił Kubie i Bubie wstydu – i to w muzeum!

– Jak tam w szkole?! – ryknął, gdy już się spotkali przed kasą muzeum.

Kuba i Buba aż podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi i dyskretnie rozejrzała się dookoła. Pani bileterka, ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara, przetykała sobie właśnie ucho.

– Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie?!… – ryczał pan Waldemar. – Nie martwcie się, za moich czasów kazano klęczeć na grochu!… Może dlatego mam teraz takie powykręcane kolana!…

Pani bileterka pospiesznie skręcała kulki z papieru – najwyraźniej zamierzała wepchnąć je sobie w uszy.

– Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął Kuba, zerkając ze zdziwieniem na babcię Joasię. – Zawsze był taki kulturalny…

– Chyba wyczerpały się baterie w jego aparacie słuchowym – westchnęła zarumieniona babcia.

– To pan Waldemar jest kulturalny na baterie?! – osłupiała Buba.

Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł właśnie do kasy – no i trzeba było zająć się zemdloną bileterką.

Rozmowa o treści opowiadania inicjowana pytaniami rodzica:

-Czy zapamiętaliście, dokąd wybrali się Kuba i Buba?

- Kto im towarzyszył?

- Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił?

- Czy to jest kulturalne zachowane, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych miejscach? Dlaczego?

2. Zabawa słuchowa „Ile sylab?”

Dzielimy na sylaby nazwy instrumentów muzycznych poprzez wyklaskiwanie – trąbka, saksofon, tamburyno, pianino, skrzypce, gitara, wiolonczela, marakasy.

3. Do rozwiązania karta pracy: sylaby.

4. Uzupełnianie kart pracy KP19b i 20 a i b.

Przyjemnej pracy oraz zabawy na cały tydzień. Pozdrawiam i ściskam na odległość wszystkie dzieci!!!

Ciocia Justyna.