główna zawartość strony

Witam Rodziców i Dzieci!

„Dzień Dziecka” to temat przewodni tego tygodnia pracy zdalnej. Będziemy się starać poznać lepiej samych siebie. Porozmawiamy o sobie , o swoim wyglądzie i naszych zainteresowaniach. Poszerzymy nasze wiadomości na temat dzieci z różnych stron świata. Poznacie swoje prawa. Dowiecie się ,co się wam należy i co zrobić, gdy ktoś łamie wasze prawa.

Poniedziałek:

-„Co mam podobnego?” – rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na świecie, szukanie podobieństw w wyglądzie zewnętrznym, wypowiadanie się na dany temat.

Zadania na 25 - 29 maja 2020

-„Sny są różne” – zabawa muzyczna.

Dzieci przedstawiają za pomocą ekspresji ruchowej i mimiki emocje i nastrój kojarzące się z muzyką raz durową (coś wesołego, np. Carmen), raz molową (coś smutnego, np. Sonata księżycowa).

Praca z KP4.26a – wypełnienie i omówienie kart wypełnionych przez dzieci na swój temat

Praca z KP4.25 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych

Wtorek:

- Praca z KP4.26b – wykonanie kart pracy na temat samego siebie, dzielenie się z innymi informacjami o sobie. Dzieci wykonują kartę pracy, która stanie się wstępem do zajęć. Następnie opowiadają o sobie na podstawie rysunków i informacji, które w niej zawarły.

- „Portret” – zabawa w rysowanie drugiej połowy swojego portretu, doskonalenie sprawności manualnej. Dzieci otrzymują połowę wydruku swojego zdjęcia. Drugą połowę zdjęcia dorysowują sami.

Środa:

- Dzieci świata” – rozmowa na temat wiersza Wincentego Fabera pod tym samym tytułem.

Dzieci świata Wincenty Faber

W Afryce w szkole na lekcji

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

Że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik Eskimos,

Ten w szkole w chłodnej Grenlandii,

Nie uwierzył, że są na świecie

Gorące pustynie i palmy.

Afryki, ani Grenlandii

My także jak dotąd nie znamy,

A jednak wierzymy w lodowce,

W gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata,

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

Zadania na 25 - 29 maja 2020
Zadania na 25 - 29 maja 2020

Rozmowa na temat wiersza. Pytamy dzieci:

Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza?

Dzieci starają się podać nazwy narodowości.

Następnie odszukują dzieci występujące w wierszu wśród rozsypanych zdjęć dzieci z różnych stron świata. Próbują przykleić zdjęcia w odpowiednim miejscu na mapie świata. Podczas odszukiwania kolejnych zdjęć zadajemy pytania precyzujące:

Z czego śmiały się afrykańskie dzieci? 

W co nie uwierzyli Eskimosi?

Co łączy wszystkie dzieci na świecie?

- „Dzieci na świecie” – omówienie strojów dzieci świata, przyklejenie zdjęć w odpowiednich miejscach na mapie. Prosimy dzieci, by przyjrzały się wszystkim zdjęciom z poprzedniej zabawy i opisały stroje dzieci z rożnych stron świata (np. Meksykanin, Hindus, Japończyk, Australijczyk). Następnie dzieci z pomocą rodzica próbują umieścić zdjęcia w odpowiednich miejscach na mapie świata.

Czwartek:

- Polubić różnice” – nauka wierszyka Dominiki Niemiec połączona z wykonaniem rysunku. Dzieci mają za zadanie narysować kolegę lub koleżankę, który jest inny / która jest inna od nich. Podczas rysowania uczą się na pamięć wierszyka:

„Polubić różnice”( Dominika Niemiec)

Choć ktoś jest inny, inne ma zdanie,

inny ma wygląd albo ubranie,

mieszka w innym miejscu, je co innego,

bawi się inaczej – może być twym kolegą.

Wystarczy tylko, że go zaakceptujesz,

a te różnice polubić spróbujesz.

- „Indianie” – zabawa plastyczna.

Wykonanie Indian z rolek od papieru toaletowego. Dzieci malują rolki od papieru toaletowego na brązowo. Białą farbą dorysowują twarze. Mogą dodać ozdoby: barwy wojenne, kolczyki, piórka, pióropusze itp.

• rolki od papieru toaletowego, farby

Piątek:

- „UNICEF” – zapoznanie dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji. Rozmowa na temat praw i obowiązków. Zapoznanie dzieci z prawami dziecka. Pokazujemy logo UNICEFU. Pytamy dzieci:

Co przedstawiono na logotypie?

Czy wiecie, do jakiej organizacji należy to logo?

Czym zajmuje się UNICEF?

Jak można wspierać tę organizację?

Opowiadamy dzieciom o działalności UNICEF-u. Następnie przechodzimy do rozmowy o prawach i obowiązkach. Pytamy:

Co to są prawa?

Czym różnią się prawa od obowiązków?

Czy dzieci też mają obowiązki i prawa?

Jakie?

prawo:

– prawo do życia i tożsamości (posiadania imienia),

– prawo do informacji,

– prawo do wychowania w rodzinie,

– prawo do wyrażania własnych poglądów,

– prawo do prywatności,

– prawo do edukacji (nauki),

– prawo do godziwych warunków socjalnych,

– prawo do odpoczynku (zabawy),

– ochrona przed przemocą,

– ochrona przed konfliktem,

– ochrona w procesie karnym,

– prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na nie.

- „Prawo do zabawy” – zabawa plastyczna, rysowanie pod stołem, doskonalenie motoryki małej. Przyklejamy pod stolikiem dzieci duże kartki (na spodzie stołu). Dzieci leżą na dywanie i tworzą rysunki o dowolnej tematyce.

-Piosenka „Prawa dziecka”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehpps://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

- Prawa dziecka – film edukacyjny

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

Życzę miłej zabawy połączonej z nauką.

Ciocia Ala